Gjennom mange år har vi mange vellykkede prosjekter bak oss

 • Grunnarbeider m/fjellsprenging for nytt husdyrfjøs for Marit Ruud Skolseg (2016/2017)
 • VVA nytt boligfelt Granitlia Lillehammer for Hans Høstmælingen (2016)
 • Grunnarbeid for lagerbygg og biofyr, Tronrud Mjøsbygg AS – Strand Unikorn Moelv (2015)
 • Kabelanlegg for Eidsiva – strømforsyning Kroksjølia (2013) og Aksjøen (2014/2015), begge hyttefelt på Sjusjøen
 • Adkomstveg og teknisk infrastruktur, Ringsaker kommune Årengen – Nes H (2013)
 • Grunnarbeid for flere lagerbygg, Høgda Eiendom AS – Rudshøgda (2013 – 2017)
 • VVA nytt næringsområde på Rudshøgda for Ringsaker kommune (2012/2013)
 • Grunnarbeider for nytt verkstedbygg på Jønsberg landbruksskole for ØM Fjeld AS Hamar (2012)
 • Sanering VA Møllergata parsell II Moelv for Ringsaker kommune (2011)
 • Grunnarbeider m/fjellsprenging for nytt husdyrfjøs for Nils Duenger (2011)
 • Omlegging til kommunalt vann for Eidsiva ved gamle Ringsaker stasjon/Stertivegen (2010/2011)
 • Grunnarbeider for nytt husdyrfjøs på Vinju for Mauritz Aarskog (2010)
 • OV Nerkvernstranda Brumunddal for Ringsaker kommune (2010)
 • VVA nytt boligfelt Børkevegen for Ringsaker kommune (2010)
 • VVA nytt boligfelt Nedre Tømte/Skolevege Ottestad for Block Watne AS (2009)
 • Grunnarbeider for fjernvarmeanlegg/biobrenselanlegg for Ringsaker Energi/Hager & Krogerud Eiendom AS i Brumunddal, Ringsaker (2007/2008)
 • Grunnarbeider for Nye Parkgården i Brumunddal, Ringsaker (2007) (Riving av gammel bygningsmasse, opprydding m/utgraving av byggegrube, kabelgater, planering for asfaltering både innvendig gulv i kjeller og utvendig parkeringsplass)
 • Graving for fiberoptisk kabel for Eidsiva energi Nett i Hedmark
 • Diverse grunn- og terrengarbeider for Strand Brænderi AS i Molev, bl.a. ifm. tilbygg i 2002, ny vekt i 2004, planering for asfaltering i 2005, kabelgrøfter, tilbygg og ny lagerplass i 2007, omlegging av rørtrasé i 2009, tilbygg 2012, nytt ferdigvareanlegg 2013, tilbygg lavspentrom/trafo 2013
 • Grunnarbeider og tomtegraving med kabel- og kloakkgrøfter,parkeringsplasser og veibygging for bl.a. BoligPartner, Nordbolig, Vardåsen Bygg, Block Watne, Ø.M. Fjeld, Heggelund Bygg, Hellevik Hus, MoLu Bygg
 • Vintervedlikehold for Ringsaker kommune – kommunale veger