Graving

 • Hus- og hyttetomt
 • Vann- og avløpsanlegg
 • Kabler og kabelanlegg
 • Planering av plasser

Vegvedlikehold

 • Oppgrusing
 • Høvling
 • Brøyting og grusing
 • Kosting

Landmåling

 • med utstikking og innmåling av bygg, tomter, plasser, veger, grøfter o.a.

Annet

 • Riving av bygg
 • Opparbeidelse av veg
 • Opparbeidelse av parkeringsplass
 • Masseforflytting
 • Maskintransport